Тыва дыл хүнү

Ноябрь айның бирээниң хүнүнде 13.00 шакта Тыва Республиканың Күрүне архивиниң специалистери Донгак М. В., Донгак М. Б. А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңынга тыва дылга диктант бижилгезинге идепкейлиг киришкеннер.

TOP