КИЧЭЭНГЕЙ! ЧАА КИНО ПРЕМЬЕРАЗЫ!

2024 чылдың май 8-те Тываның культурлуг амыдыралында база бир улуг болуушкуну – Национал архивиниң үндүрген документалдыг фильмның премьеразы болур.

2023 чылда Национал архив биле “Культурлуг төөгүнүң кадагалакчылары” деп Автономнуг коммерция чок төлевилел тыва эки турачы-танкистерниң 1943 чылдың май 20-де Ада-чурттуң Улуг дайынынче Кызылдан чоруп турган төөгүлүг үделгезин катап чаартып (реконструкция) тургусканнар.

Май 8-тиң хүнүнде 13.00 шакта Кызылдың “Найырал” кинотеатрынга “Тыва эки турачыларга тураскаадыг” деп төлевилелдиң төөгүлүг үделгениң база амгы үеде фашизм-биле тулчуп турар тыва оолдарывыстың дугайында Национал архивиниң үндүрген документалдыг фильмниң премьеразын эртирер.

Хөй санныг бижикчилеривис, эргим чонувус ол кинону көөрүн чалап турар улус-дыр бис. Кирери халас!

Хүндүткел-биле, Тыва Республиканың Национал архиви.

TOP