Рубрика «Өгбелерге тураскаадыг»

«Алдан-маадырларны утпайн сактып чоруңар – олар эвилелдиг демиселдиң эгелекчилери-дир». Виктор Кок-оол.

Бо 2023 чылда алдан-маадырларның тура халыышкынның 140 чыл ою бооп турар.

Алдан-маадырларның хосталгаже чүткүлдүг демиселиниң дугайында тоогүчүлер, чогаалчылар, композиторлар, чурукчулар хойну бижээннер, чурааннар, соглээннер.

Оларның маадырлыг чоруун, чырык овурун Виктор Кок-оолдуң «Самбажыында», Степан Сарыг-оолдуң «Алдан дургунунда», Сергей Пюрбюнуң шулуктеринде, Алексей Чыргал-оолдуң «Маадырлыг симфониязында», Сергей Ланзынын чуруктарында сиирип, синирип каан, эртемден Юрий Аранчынның «Алдан-маадырларның тура халыышкынында» тоогуп каан.

TOP